www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Aktualności

Wyniki elimiancji szkolnych VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości!

Data dodania: 2.03.2020

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami!


Zapraszamy do zapoznania się z listą 100 Reprezentacji szkół, które wezmą udział w eliminacjach okręgowych. 

Do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się 100 szkół, których reprezentacje zdobyły najwięcej punktów. Reprezentację szkoły tworzy trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik z testu eliminacji szkolnych w danej szkole. Ich wyniki sumuje się, ustalając w ten sposób wynik całej szkoły (§ 4 pkt. 21). Ze względu na niewystaczającą liczbę szkół Komitet Główny Olimpiady podjął decyzję o zakwalifkowaniu kolejnych reprezntacji ze szkół, w których wynik 3-osobowego zespołu był większy niż 60 punktów (suma punktów reprezentacji, która zajęła ostatnie miejsce w rankingu).

Zgodnie z Regulaminem Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości w sytuacjach, w których nie jest możliwe wyłonienie trzyosobowej reprezentacji szkoły ze względu na identyczną liczbę punktów uzyskanych przez zawodników, między uczniami zostanie przeprowadzona dogrywka (§ 4 pkt. 23 i 24 Regulaminu). Za ocenę merytoryczną dogrywki odpowiada Komisja Szkolna w porozumieniu z Komisją Centralną. O formie pracy dodatkowej i sposobie jej przeprowadzenia opiekunowie merytoryczni zawodników zostaną poinformowani drogą telefoniczną oraz e-mailową najpóźniej do dnia 1 marca br. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom merytorycznym, którzy przystąpili do zawodów w ramach V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Wszystkim zawodnikom zakwalifikowanym do eliminacji okręgowych serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas dalszych etapów.Zachę

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna