www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Aktualności

Wybieramy obszar tematyczny testu w I części el. centralnych!

Data dodania: 25.04.2018

Zarządzanie ludźmi, finanse przedsiębiorstw czy marketing? Prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja br., do godz. 16.00 deklaracji podziału ww. obszarów tematycznych pomiędzy członków Reprezentacji.


Prosimy Opiekunów merytorycznych o przypisanie poszczególnych członków Reprezentacji do obszarów tematycznych, w ramach których będą pisać test w pierwszej części eliminacji centralnych. Są to: zarządzanie ludźmi (Z), finanse przedsiębiorstw (F) oraz marketing (M).

Prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja br., do godz. 16.00 deklaracji podziału pomiędzy członków Reprezentacji ww. zakresów drogą mailową na adres: biuro@szkolnaop.pl wg następującego schematu: imię i nazwisko ucznia, zakres tematyczny (Z, F lub M).

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem olimpiady, w ramach pierwszego etapu eliminacji centralnych przeprowadza się w tym samym czasie trzy testy wiedzy o różnej tematyce – ukierunkowanej na zagadnienia związane z podstawami zarządzania ludźmi, finansów przedsiębiorstw oraz marketingu. Do każdego z testów Reprezentacja Szkoły deleguje jednego ze swoich członków. Na pierwszy etap (test wiedzy) przeznacza się 30 minut. Test składa się z 20 zadań, które złożone są z czterech podpunktów. Uczestnicy rozwiązują zadania określając prawdziwość lub fałszywość stwierdzeń zawartych w każdym podpunkcie zadania. Za każdy poprawnie rozwiązany podpunkt uczestnik otrzymuje 0,01 punktu. Uczestnik otrzymuje dodatkowo 1 punkt za poprawne rozwiązanie wszystkich podpunktów zadania. Za rozwiązanie każdego z testów można uzyskać maksymalnie 20,8 punktów.

Prezentujemy listę zawodników zakwalifikowanych do el. centralnych opublikowaną na stronie olimpiady:
http://www.szkolnaop.pl/aktualnosci/index/id/76

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna