www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Aktualności

Test eliminacji szkolnych V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości - komunikat w sprawie pytania nr 20!

Data dodania: 8.01.2019

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianą w kluczu odpowiedzi do testu eliminacji szkolnych V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.


Decyzją Komitetu Głównego Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości dokonano autokorekty w kluczu odpowiedzi do pytania numer 20. Komitet zdecydował, iż za poprawną uznana odpowiedź „a” a nie odpowiedź „c”. Wszyscy zawodnicy, którzy zaznaczyli odpowiedź „a” otrzymają zatem 2 punkty.

Prosimy o zazpoznanie się z poprawionym kluczem odpowiedzi do testu eliminacji szkolnych.

Makieta z arkuszem odpowiedzi do wydruku na folii zostanie opublikowana jutro (09.01.2019 r.).

Uzasadnienie do autokorekty:

Pytania nr 20 brzmi:

Informacje o majątku przedsiębiorstwa znajdziemy w jego:

  1. a) bilansie,
  2. b) rachunku zysków i strat,
  3. c) rachunku przepływów pieniężnych,
  4. d) żadna odpowiedź nie jest poprawna.

 

Odpowiedzią poprawną jest odpowiedź a) bilansie. Bilans jest dokumentem finansowym podsumowującym stan posiadania przedsiębiorstwa oraz źródła finansowania. Majątek przedsiębiorstwa jest ujęty w aktywach. Źródła finansowania zawarte są w pasywach.

 

Podana oryginalnie w kluczu odpowiedź c) jest niepoprawna. Rachunek przepływów pieniężnych podsumowuje informacje o wydatkach i wpływach przedsiębiorstwa. W tym dokumencie, podobnie jak w rachunku zysków i strat (odpowiedź b) nie znajdziemy informacji o majątku przedsiębiorstwa.

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna