www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Harmonogram

5 listopada 2018 Rozpoczęcie zapisów do V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości
30 listopada 2018 Zakończenie rejestracji
8 stycznia 2019 Test eliminacji szkolnych
8 stycznia 2019 Publikacja klucza odpowiedzi do testu eliminacji szkolnych
11 stycznia 2019 Ostateczny termin wysyłania protokołów (decyduje data stempla pocztowego)
15 stycznia 2019 Podanie szacunkowego progu punktowego na portalu Olimpiady
25 lutego 2019 Ogłoszenie oficjalnych wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady
25 marca 2019 Start eliminacji okręgowych (uruchomie interaktywnej gry menadżerskiej)
1 kwietnia 2019 Zakończenie eliminacji okręgowych
23 maja 2019 Eliminacje centralne

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna