www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

I edycja

Obrazek 6I edycja Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości spotkała się z niezwykle dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jaki i nauczycieli. Do zawodów zgłosiło się aż 1120 gimnazjalistów ze 120 szkół z całej Polski.

Eliminacje szkolne odbyły się 16 grudnia 2014 roku równocześnie we wszystkich placówkach, które zgłosiły zawodników do Olimpiady. Zadanie uczestników polegało na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu składającego się z 30 pytań [zobacz test].

Dzięki systemowi elektronicznych protokołów już 6 dni po zawodach została opublikowana szacunkowa liczba punktów, której uzyskanie umożliwiało zakwalifikowanie się do kolejnego etapu – było to próg punktowy, który wyniósł 17 punktów.

Obrazek 7Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostały ogłoszone 16 stycznia 2015 roku, po weryfikacji wszystkich protokołów Komisji Szkolnych przez Komitet Główny Olimpiady. Do II etapu zakwalifikowało się 100 liderów, którzy tworzyli 3-osobowe zespoły, dopraszając do nich po dwóch zawodników spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych z danej szkoły. Jeżeli liczba uczestników eliminacji szkolnych nie była wystarczająca, do zespołu można było zaprosić uczniów ze szkoły, którzy nie brali udziału w eliminacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją filmową z przebiegu eliminacji szkolnych I edycji Olimpiady.

 

Eliminacje okręgowe odbyły się miedzy 9 a 22 marca 2015 roku, w formie interaktywnej gry menadżerskiej. Rozgrywki prowadzone były w 10 okręgach, do których przydzielono po 10 zespołów (zespoły zgłoszone przez tę samą szkołę zostały przydzielone do innych okręgów).

Gra menadżerska stanowiła symulację działalności przedsiębiorstwa, które w trakcie trwania rozgrywek podejmowało decyzje związane z nakładami finansowymi na swój rozwój, promocję i dystrybucję produktów oraz ustalało ceny wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Gra podzielona została na 7 rund. Każda runda rozpoczynała się o godzinie 12.00, a kończyła o godzinie 24.00 następnego dnia, zgodnie z czasem wyświetlanym w aplikacji (na podjęcie decyzji w każdej rundzie było 36 godzin). Kolejna runda rozpoczynała się po ogłoszeniu wyników przez organizatora

[zobacz samouczek do gry menadżerskiej].

Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostały trzy najlepsze zespoły w każdym z 10 okręgów. W sumie do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 30 zespołów (tj. 90 zawodników).

Eliminacje centralne odbyły się 14 maja 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podzielone były na dwa etapy, które odbyły się tego samego dnia.
[zobacz film] [zobacz galerie zdjęć]

Obrazek 8I etap miał charakter zespołowy. Poszczególni członkowie zespołów w tym samym czasie rozwiązywali test z wybranej wcześniej dziedziny wiedzy – zarządzania, finansów lub marketingu. Każdy z testów składał się z 20 pytań, a na jego rozwiązanie przeznaczono 30 minut. Zespół w pierwszym etapie mógł uzyskać łącznie 60 punktów.

Do drugiego etapu eliminacji centralnych zakwalifikowało się 10 zespołów, które uzyskały najwyższe wyniki (dziewięć zespołów 3-osobowych i jeden 2-osobowy). W sumie w drugiej części finału wzięło udział 29 zawodników.

II etap eliminacji stanowił indywidualną konkurencję 29 zawodników w rozgrywkach, które miały charakter turnieju (na wzór teleturnieju „1 z 10”). Uczestnicy jednocześnie udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego rozgrywki.

W trakcie eliminacji centralnych wyłoniono 29 laureatów oraz grono finalistów Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. [zobacz listę laureatów]

Na zakończenie wielkiego finału wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe nagrody.

Obrazek 9Zwycięzca Olimpiady oraz jego opiekun merytoryczny otrzymali wysokiej jakości tablety. Zawodnikom, którzy zajęli miejsca od 2. do 5., wręczono czytniki e-booków. Nagrodami dla pozostałych laureatów były wysokiej klasy IPody. Nauczyciele laureatów otrzymali takie same upominki jak uczniowie.

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna