www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Przebieg Olimpiady

 

Zawody organizowane w ramach Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości są trójstopniowe i składają się z:

Eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia) – zgłoszeni do zawodów uczniowie rozwiązują w siedzibie swojej szkoły test wiedzy obejmujący zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” uzupełnionego o aktualne wydarzenia gospodarcze.

Do eliminacji okręgowych zostaje zakwalifikowanych 100 Reprezentacji szkół. Reprezentacje wyłaniane są w następujący sposób:

  1. trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik tworzy 3-osobową Reprezentację Szkoły;
  2. suma punktów Reprezentacji szkoły stanowi punktację uwzględnianą w rankingu;

Warunkiem zakwalifikowania Reprezentacji Szkoły do rankingu jest uzyskanie przez każdego z członków Reprezentacji Szkoły wyniku powyżej średniej arytmetycznej z punktów uzyskanych przez uczestników eliminacji szkolnych, obliczonej na podstawie protokołów elektronicznych sporządzonych przez wszystkie Komisje Szkolne.

Uwaga: Z każdej szkoły może być zakwalifikowana tyko jedna Reprezentacja!

Pierwsze 100 Reprezentacji szkół w rankingu kwalifikowanych jest do eliminacji okręgowych.

Eliminacji okręgowych (drugiego stopnia) – 3-osobowe Reprezentacje szkół w dziesięciu wirtualnych okręgach prowadzą zmagania i rywalizują między sobą w interaktywnej grze manedżerskiej. Gra składa się z 7 rund i polega na prowadzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa. Celem gry jest takie podejmowanie decyzji o kierunkach jego rozwoju, aby uzyskać jak najwyższe wyniki w rankingach i nie zbankrutować.

Z każdego okręgu do eliminacji centralnych kwalifikowane są po 3 zespoły, których przedsiębiorstwa uzyskały najwyższe wyniki. W sumie do eliminacji centralnych przechodzi 30 najlepszych Reprezentacji szkół (tj. 90 zawodników).

Eliminacje centralne (trzeciego stopnia) - podzielone są na dwa etapy odbywające się tego samego dnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W pierwszym etapie 90 zawodników rozwiązuje test wiedzy. Do drugiego etapu kwalifikowanych jest 30 zawodników. W drugim etapie 30 najlepszych zawodników weźmie udział w turnieju 1z30 (opracowanego na kształt popularnego teleturnieju 1z10). Podczas rozgrywek uczestnicy jednocześnie odpowiadają na pytania prowadzącego. Osoby, które udzieliły błędnej odpowiedzi nie biorą udziału w dalszej części turnieju. Drugi etap eliminacji centralnych trwa do momentu wyłonieniu zwycięzcy.

Eliminacje centralne wyłaniają 30 laureatów oraz 60 finalistów Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna