www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Harmonogram

6 listopada 2017 Rozpoczęcie zapisów do IV edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości
8 grudnia 2017 Zakończenie zapisów
5 stycznia 2018 Potwierdzenie otrzymania testów przez szkołę
10 stycznia 2018 Eliminacje szkolne
10 stycznia 2018 Publikacja klucza testu z eliminacji szkolnych
12 stycznia 2018 Ostateczny termin wysyłania protokołów (decyduje data stempla pocztowego)
17 stycznia 2018 Podanie szacunkowego progu punktowego na portalu Olimpiady
27 lutego 2018 Ogłoszenie oficjalnych wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady
12 kwietnia 2018 Start eliminacji okręgowych
19 kwietnia 2018 Zakończenie eliminacji okręgowych
24 maja 2018 Eliminacje centralne

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna