www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

O Olimpiadzie

obrazek 1Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to pierwsze w Polsce ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii, organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów tematyką ekonomiczną oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umożliwiających młodzieży gimnazjalnej korzystanie z szans, jakie tworzy współczesna gospodarka.

obrazek 2Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, a także aktualne wydarzenia gospodarcze. Poziom trudności zadań w eliminacjach kolejnych szczebli zwiększa się, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Zawody są trójstopniowe i składają się z:

  • eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia), podczas których zawodnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” uzupełnionego o aktualne wydarzenia gospodarcze;
  • eliminacji okręgowych (drugiego stopnia), podczas których zawodnicy prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, zespołowo rywalizując w interaktywnej grze menedżerskiej (online);
  • eliminacji centralnych (trzeciego stopnia), podczas których w pierwszym etapie zawodnicy rozwiązują test wiedzy a następnie w drugim etapie konkurują w specjalnym turnieju „1 z 10”.

Szczegółowy opis kolejnych szczebli eliminacji znajduje się w Regulaminie Olimpiady. Opis zagadnień tematycznych zawarty został w Programie Olimpiady.

obrazek 3Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości realizuje wskazania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspierania uczniów zdolnych, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form wspierających samokształcenie i nauczanie. Przygotowujących się do zawodów gimnazjalistów serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów e-learningowych Olimpiady Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którą nasza Fundacja wraz z SGH oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu prowadzi już od 11 lat: http://www.olimpiada.edu.pl/strona/28/p/E-learning.

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna