www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Aktualności

Eliminacje okręgowe VI edycji SOP - informacje organizacyjne!

Data dodania: 18.03.2020

Gorąco zachęcamy do zapozania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi przebiegu eliminacji okręgowych VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Gra menadżerska online rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 9.00.


Przebieg eliminacji okręgowych VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości:

  1. Eliminacje okręgowe Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości prowadzone są za pośrednictwem interaktywnej aplikacji – Gry Menedżerskiej.
  2. Eliminacje odbywają się jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych Reprezentacji Szkół: zaczynają się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 09:00 i kończą 9 kwietnia 2020 r. o godz. 21:00.
  3. Reprezentacje Szkół grupowane są w okręgi. Rozgrywki będą prowadzone w 10 okręgach.
  4. Przed rozpoczęciem rozgrywek zespoły otrzymają na adres e-mail login i hasło wygenerowane przez organizatora Olimpiady i przyporządkowane do danej Reprezentacji. Oznacza to, że w jednym czasie za pośrednictwem ww. danych każdy z członków zespołu będzie mógł odrębnie zalogować się do gry. Opiekun uczniów z danej szkoły nie będzie miał dostępu do gry.
  5. Gra menedżerska stanowi symulację prowadzenia przedsiębiorstwa, które w trakcie trwania rozgrywek podejmuje decyzje związane z nakładami finansowymi na swój rozwój, promocję i dystrybucję produktów oraz ustala ceny wytwarzanych i sprzedawanych produktów.
  6. Gra podzielona jest na 7 rund. Każda runda rozpoczyna się o godzinie 09:00, a kończy o godzinie 21:00 tego samego dnia, zgodnie z czasem wyświetlanym w aplikacji (na podjęcie decyzji w każdej rundzie jest 9 godzin) Kolejna runda rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników przez organizatora.
  7. Członkowie Reprezentacji mają obowiązek wspólnie omawiać strategię i razem decydować o tym, jakie kroki podejmą w poszczególnych rundach. Organizator nie narzuca sposobu współpracy członków zespołu. Oznacza to, że mogą się oni kontaktować ze sobą w dowolnie wybrany sposób (np. spotkanie w grupie w szkole, spotkanie w grupie poza szkołą, rozmowa na skypie). Dotyczy to również zapisywania decyzji w każdej rundzie (zapisu może dokonać jeden członek zespołu w obecności wszystkich pozostałych lub samodzielnie). Kliknięcie przycisku „zapisz” w trakcie rundy jest potwierdzeniem przesłania decyzji zespołu. Decyzję można zmieniać do końca trwania rundy, jednak każdorazowo należy zatwierdzić zmiany przyciskiem „zapisz”.
  8. Wyniki rundy dostępne są po 12 godzinach od jej zakończenia, zawsze o godz. 09:00, w zakładce „Ranking”. Zawodnicy mogą zobaczyć jedynie ranking okręgu, w którym prowadzą rozgrywki. Z uwagi na fakt, że w każdym z 10 okręgów rezultaty gry są zależne od decyzji wszystkich Reprezentacji, wyniki finansowe uzyskiwane przez najlepsze zespoły w poszczególnych okręgach mogą być zróżnicowane.
  9. Organizator w trakcie trwania rozgrywek nie udziela informacji dot. założeń gry, jej mechanizmów czy funkcjonalności. Informacje dla użytkowników są zebrane w instrukcji dostępnej w menu aplikacji. Jedyne dodatkowe wsparcie, którego może udzielić organizator, dotyczy problemów technicznych związanych z logowaniem się do gry oraz funkcjonowaniem serwerów okręgów.
  10. Oficjalne wyniki eliminacji okręgowych zostaną opublikowane 14 kwietnia 2020 r. na portalu Olimpiady (zgodnie z Regulaminem Olimpiady lista Reprezentacji Szkół zakwalifikowanych do eliminacji centralnych tworzona jest w wyniku wyłonienia trzech Reprezentacji, które uzyskały najlepsze wyniki w każdej z 10 grup, 4,pkt. 30-32).

Harmonogram gry menadżerskiej:

RUNDA

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

I

2 kwietnia, godz. 09:00

3 kwietnia, godz. 21:00

II

4 kwietnia, godz. 09:00

4 kwietnia, godz. 21:00

III

5 kwietnia, godz. 09:00

5 kwietnia, godz. 21:00

IV

6 kwietnia, godz. 09:00

6 kwietnia, godz. 21:00

V

7 kwietnia, godz. 09:00

7 kwietnia, godz. 21:00

VI

8 kwietnia, godz. 09:00

8 kwietnia, godz. 21:00

VII

9 kwietnia, godz. 09:00

9 kwietnia, godz. 21:00

Wyniki

14 kwietnia 2020 r.

 

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna