www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy
Człowiek przedsiębiorczy to człowiek wygrany!

Aktualności

Eliminacje szkolne V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości - już 8. stycznia!

Data dodania: 6.01.2019

Uprzejmie informujemy, że już w najbliższy wtorek odbędą się eliminacje szkolne V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. Zawody rozpoczną się punktualnie o godzinie 9.00 rano we wszystkich zgłoszonych Szkołach. W tegorocznej edycji do pierwszego etapu zmagań olimpijskich przystąpi ponad 1500 uczniów z prawie 150 gimnazjów z całej Polski!


Podczas eliminacji szkolnych zawodnicy zmierzą się z testem składającym się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności (zadania za 1 i 2 pkt). Przypominamy, że nie ma punktów ujemnych za błędne rozwiązanie zadania. Na rozwiązanie testu zawodnicy będą mieli 45 minut. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa 3-osobowa Komisji Szkolna.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie. Zabronione jest w szczególności:

  • korzystanie podczas zawodów z telefonu komórkowego, z innego urządzenia telekomunikacyjnego, z urządzenia liczącego lub z urządzania posiadającego wbudowaną pamięć, z tablic matematycznych;
  • korzystanie z książek, słowników, notatek czy ściąg;
  • odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami podczas pisania testu;
  • zmienianie miejsca podczas pisania testu lub zamienianie testu czy Arkusza Odpowiedzi z innymi osobami;
  • rozwiązywanie testu ołówkiem.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem do zawodów mogą przystąpić jedynie te osoby, które przekazały Komisji Szkolnej oświadczenie o przetwarzaniu  danych osobowych podpisane przez opiekuna prawnego.

Oświadczenie można pobrać tutaj.

Klucz do testu zostanie zamieszony na portalu Olimpiady 8 stycznia 2019 roku o godz. 12.00.

Szacunkowy próg punktowy kwalifikujący 3-osobowe Reprezentacje Szkół do eliminacji okręgowych zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady 15 stycznia 2019 roku.

Oficjalne wyniki elimnacji szkolnych poznamy 25 lutego 2019 roku!

Patron medialny

Dziennik Gazeta Prawna